ABOUT CROATIA - Croatia Center
Подвесные унитазы - Интернет магазин
игры на дисках- гитара

logo header

ABOUT CROATIA

ยูโกสลาเวีย (YUGOSLAVIA) เป็นอีกหนึ่งชนชาติที่มีความยิ่งใหญ่ เปี่ยมด้วยประเพณีและวัฒนธรรม ที่น่าเรียนรู้ โดยยูโกสลาเวีย ประกอบไปด้วย สโลเวเนีย, โครเอเชีย, บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เซอร์เบีย มาเซโดเนีย และ มอนเตเนโกร โดยในปี 1991 ประเทศในกลุ่มสหพันธรัฐยูโกสลาเวีย ต้องการแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระ โดยมี ประเทศสโลเวเนีย เป็นประเทศแรก ตามมาด้วย ประเทศโครเอเชีย และตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันประเทศเหล่านี้ได้มีการพัฒนาประเทศของตัวเองให้เจริญมากขึ้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จากแถบเอเชียได้ตื่นตัว และหาเส้นทางเที่ยวใหม่ๆ ทำให้ประเทศในกลุ่มอดีตสหพันธรัฐยูโกสลาเวีย เป็นที่นิยมมากขึ้น

ประเทศในกลุ่มสหพันธรัฐยูโกสลาเวีย

slovenia   croatia   serbia
bosnia   montenegro   macedonia

 

CROATIA INFO

Гантели и штанги. Купить гантели и штанги
Детские спортивные костюмы