ต้องการยื่นวีซ่าโครเอเชีย - Croatia Center

logo header

ต้องการยื่นวีซ่าโครเอเชีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับ ทัวร์โครเอเชีย

ประเภท ค่าธรรมเนียม / USD หมายเหตุ
AIRPORT TRANSIT 67 USD 5-7 Days
SHORT TERM VISA 67 USD 5-7 Days

ค่าตรวจเอกสาร 500 บาท ทุกกรณี (เงินสดเท่านั้น) ชำระที่สถานกงสุล ประจำประเทศไทย

ในการโอนค่าวีซ่าโครเอเชียนั้น ผู้ขอวีซ่าโครเอเชียต้องเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่สถานทูตเอง การโอนเงินไปสถานทูตที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นไม่จำเป็นต้องมีใบ INVOICE จากทางสถานทูต (ถือเป็นข้อยกเว้นในการโอนเงินไปต่างประเทศ) โดยการโอนเงินนั้น ต้องใช้เอกสาร ดังนี้
- เลขที่บัญชีสถานทูตโครเอเชีย
- ที่ยู่ของสถานทูตโครเอเชีย ประจำ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
จากนั้นต้องนำสลิปใบเสร็จโอนเงินค่าธรรมนียมวีซ่ามาให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงการจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนด ในแต่ละช่วงปี

หมายเหตุ ท่านที่ยังขาดเอกสาร สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับพนักงานงานได้โดยตรง ส่วนเอกสารการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย / บอสเนีย จะคล้ายๆ กับโครเอเชีย แต่จะแตกต่างกันเรื่องวิธีการยื่นวีซ่าสถานทูตจะพิจารณา ท่านที่เคย มีวีซ่ายุโรปและวีซ่าอเมริกา จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

อัตราค่าบริการในการยื่นวีซ่า โครเอเชีย / ไม่รวมค่า จัดส่ง DHL

จำนวน ค่าธรรมเนียมต่อท่าน (ยูโร) การจัดส่ง DHL
1-3 60 DHL
4-14 55 DHL
15 คนขึ้นไป 35 ต้องเสียค่า DHL
15 คนขึ้นไป + แลนด์เซอร์วิส 30 ไม่เสียค่าบริการในการจัดส่ง